Mikä ihmeen Tvärminne-seminaari?

Suomen Uskontotieteellinen Seura on jo vuosia järjestänyt uskontotieteen jatko-opiskelijoille tarkoitettua seminaaria. Tämä vuosittainen väitöskirjaansa tekevien tohtorikoulutettavien kansallinen tapaaminen järjestetään Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Hangon lähellä ja se ajoittuu yleensä marraskuulle. Järjestämisvastuussa ovat vuoroittain Turun yliopiston, Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin jatko-opiskelijat. Tvärminne onkin monelle meistä ollut ensimmäinen oman oppiaineen seminaarin ulkopuolinen akateeminen tapahtuma, jossa omaa tutkimustaan on päässyt esittelemään. Järjestämisvastuun kiertäessä myös moni meistä on Tvärminnen tapaamista järjestäessään tutustunut tapahtumajärjestämisen kaoottiseen ja monin paikoin ilahduttavaan todellisuuteen. Tvärminne siis kouluttaa tutkijoita oman alansa monipuoliseen osaamiseen.

IMG_7905

Titus Hjelm luennoi Tvärminnessä. Kuva: Anna Haapalainen.

Tvärminne-seminaari järjestettiin teemalla “Uskonto ja muutos”. Perinteen mukaisesti seminaariin oli kutsuttu kaksi luennoitsijaa, joiden luennot käsittelivät vuoden teemaa. Ensimmäisen päivän luennoitsija oli uskontososiologi Titus Hjelm (University College London). Hjelm lähestyi muutoksen tematiikkaa ottamalla uudelleen käsiteltäväksi uskonnon näkyvyyden ja sekularisaation. Uskonnon näkyvyys on muuttunut, mutta se ei suinkaan Hjelmin mukaan tarkoita sitä, että uskonto olisi tullut “takaisin” tai uskonnolla olisi jotenkin erityisen merkittävä asema tässä hetkessä. Oleellista tässä on median rooli, joka ei suinkaan viesti uskonnollisia sisältöjä (oppia) vaan ennemminkin uskonnollisia käytänteitä ja tapoja oman logiikkansa mukaisesti. Toisena päivänä luennon piti tutkijatohtori Minna Opas (Turun yliopisto). Oppaan luennossa problematisoitiin muutoksen terminologiaa (change – transformation), keskittyen siihen mistä puhumme puhuessamme muutoksesta ja millaisin käsittein muutosta tulisi operationalisoida tutkimuksessa. Keskeiseksi käsitteeksi nousi perspektiivisyys, jossa muutoksen erilaiset toteutumisen ja tapahtumisen tavat tulevat tarkemmin erotelluiksi. Luennot käsittelivät muutoksen teemaa erilaisista lähtökohdista, mutta resonoivat erinomaisesti yhteen.

Tämän lisäksi kaksipäiväisen seminaarin molempina päivinä kokoontuivat työryhmät, joissa kunkin tohtorikoulutettavan aihetta käsiteltiin. Työryhmiä vetivät uskontotieteen kokeneet tutkijat, jotka antoivat palautetta kunkin tohtoriopiskelijan työstä. Jokaisella työryhmällä oli käytettävissään ruhtinaalliset neljä tuntia esiteltyjen töiden käsittelyyn. Tämänkaltaiset tilaisuudet, joissa palautetta saa sekä kokeneilta tutkijoilta että vertaisiltaan ovat suhteellisen harvassa. Tvärminne antaa tässäkin mielessä enemmän kuin moni muu tieteellinen tapaaminen.

Tvärminnen perinteet eivät ole vain tieteellisiä vaan myös sen laitamilla liikkuvia. Tvärminnekokemukseen kuuluvat ehdottomasti sauna ja kylmässä meressä uiminen sekä yhteinen illanvietto. Vapaamuotoinen yhdessäolo, tutustuminen muihin uskontotieteilijöihin ja ohimennen käydyt keskustelut muodostavat hyvin suuren osan Tvärminnen antia. Virallinen ohjelma tavallaan rikastuu epävirallisesta. Illalla keskustelu polveilee luontevasti käsitemäärittelyistä, uskontotieteen klassikoihin, musiikkiin tai mihin tahansa taivaan ja maan välillä, yhteislaulua ja ajoittaista tanssahtelua unohtamatta. Perinteiden mukaisesti myös yöunista tingitään.

Tvärminnen jälkeen moni suomalainen ja jokunen kansainvälinen uskontotieteilijä on äärettömän väsynyt, mutta siltikin tyytyväinen. Jotkut perinteet ovat liian hyviä unohdettavaksi. Seuraavaa Tvärminne-seminaaria odotellessa tuhannet kiitokset tämän vuoden järjestäjille, luennoitsijoille, työryhmien vetäjille, osallistujille ja tietenkin SUS:lle, joka tämän tapahtuman mahdollistaa. Tvärminnessä tiede kehittyy monella tavalla.

1 thought on “Mikä ihmeen Tvärminne-seminaari?

  1. Pingback: Media – Anna Haapalainen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s